strandovergang Schiermonnikoog

Door het losknippen van de bestaande verkeersstromen buslus, -halte, auto's, fietsers en wandelaars en deze richtingen kun eigen 'pad' te geven ontstaan er duidelijkheid en helderheid op het plein. In samenwerking met InVra plus te Haren.

schetsplan
collage