Renovatie Sleutelbloemstraat Assen

De Sleutelbloemstraat in Assen is een kleinschalige woonbuurt, dat direct naast het recent gebouwde winkelcentrum Vredeveld is gelegen. De buurt bestaat geschakelde woonblokken, waarbij de appartementen op zowel de begane grond als de verdieping zijn gelegen. De appartementen op de verdieping hebben een portiek ontsluiting. De woonblokken zijn gegroepeerd rondom een woonerf, die in de huidige situatie wordt gedicteerd door bestrating. Auto’s worden in die situatie vrij willekeurig geparkeerd.

Het renovatieplan voorziet in een groene uitstraling van het woonerf. Voor het parkeren van auto’s is ruimte opgenomen in het centrale gedeelte van het plan. Het woonerf is visueel versmald door de toepassing groen blokhagen, waarbij de rijzone is omgevormd naar een eenrichtingsweg. Ter plaatse van de portiek-ontsluitingen worden lei-lindes geplant om de aanblik op de gemetselde gevels te verzachten en een groener uiterlijk te geven aan het binnengebied. Aan de tuinzijde worden met Hedera begroeide gaashekken geplaatst om een semi-transparante erfscheiding te verkrijgen.