landschapsvisie

Ontwikkeling landschapsvisie waarbij een bestaand recreatieterrein uitgebreid wordt met weidegrond. Deze functieverandering wordt aangegrepen om vanuit historische opbouw en landschappelijke elementen een totaal nieuwe layout te maken voor het gehele gebied.

De huidige stringente functiescheidingen worden hierbij vervangen door een vermenging van de diverse functies: recreatie, landbouw, verblijfsrecreatie en verkeer. Zo ontstaan er een voor ieder afzonderlijk te beleven gebied met gemengde functies en gebaseerd op de landschappelijke en historische opbouw.